Datalogi A, höstterminen 2011

Denna kurs är utformad för datorintresserade ungdomar med eller utan programmeringsvana. Kursen består av tio lektioner, vardera 3 timmar lång. Varje lektion har tre delar: en kort repetition av föregående lektion med presentation av läxor, en teoretisk genomgång av dagens ämne och avslutningsvis ett laborativt moment. Efter varje lektion ges flera inlämningsuppgifter med olika svårighetsgrader för att stimulera elever på alla nivåer. Varje elev får ett eget unix-konto där alla laborationer och de flesta inlämningsuppgifterna utförs.

Kursens betyg bestäms dels av kvaliteten på inlämnat material och dels av en muntlig examination vid kursens slut.

Lektionerna går i regel på lördagar, 09:00-12:00 och vi håller till på Tullinge gymnasium och Södertörns friskola. Exakta tider och platser publiceras på denna sida och uppdateras löpande. Kursens mål kan du läsa om här.

Antalet platser är begränsat till 20 och kursen är öppen för elever från Södertörns friskola, Tullinge gymnasium och närbelägna högstadieskolor.

Lektion 1 - Introduktion (12/11 09:00 på Tullinge gymnasium)
Vi introducerar oss och kursen samt visar UNIX-miljön. Laboration med eget UNIX-konto.

Lektion 2 - Programmeringsparadigmer (19/11 09:00 på Södertörns friskola)
Hur har programmering utvecklats genom tiderna? Efter en översiktlig genomgång av tekniker och tankesätt testar vi att programmera JavaScript.

Lektion 3 - Skalet (26/11 09:00 på Södertörns friskola)
Vi gräver djupare i UNIX och lär känna vårat skal, bash. Shellscript och hantering av pipes blir temat för lektionen och laborationen.

Lektion 4 - Scheme (3/12 09:00 på Södertörns friskola)
Det vackraste språket förtjänar en egen lektion! Vi lär oss rekursiva funktioner och hur det känns när hjärnan slår knut på sig själv.

Lektion 5 - Dynamiska språk (10/12 09:00 på Södertörns friskola)
Vill man bli en bra programmerare måste man lära sig att bryta de statiska språkens kedjor och likt en duva flyga i frihet. Eller ja, man slipper iallafall fördeklarera sina variabler... Det über-dynamiska språket Scheme lämnar vi nu bakom oss och koncentrerar oss på det mer praktiska språket Ruby. Efter denna luciaspecial tar vi nu juluppehåll.

Lektion 6 - Statiska språk (14/1 09:00 på Södertörns friskola)
Efter att ha tittat lite på dynamiska språk ska vi nu undersöka hur det känns att sitta mer med statiska språk.

Lektion 7 - Objektorienterad programmering (21/1 09:00 på Södertörns friskola)
Objektorientering är en populär metod för att designa stora program. Med hjälp av JavaScript går vi igenom grunderna i denna paradigm.

Lektion 8 - Datastrukturer (4/2 09:00 på Södertörns friskola)
Efter lite repetition av objekt i PHP lär vi oss att bygga egna strukturer för att hålla data i våra program. Enkellänkning, dubbellänkning, hashning och indexering är begrepp vi tar med oss från lektionen.

Lektion 9 - Robotprogrammering (11/2 09:00 på Södertörns friskola)
Vi tar programmering till den fysiska världen och använder ett gammalt, begränsat och statiskt språk för att styra robotar.

Lektion 10 - Allt på en gång (18/2 09:00 på KTH)
Den sista lektionen ägnar vi åt allt vi gjort och det vi missat. Ni får styra och ställa, vi handleder och svarar på frågor.


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_