Kurser

 Höstterminen 2011

- Datalogi A

 Höstterminen 2010

- Spelprogrammering
- Datalogi A

 Vårterminen 2010

- Journalist 1

 Höstterminen 2009

- Datalogi A
- Internaut 1

 Vårterminen 2009

- Robotik 1

 Höstterminen 2008

- Datorer 1
- Datalogi A

 Vårterminen 2008

- Datorer 1
- Datorer 2
- Datormusik 1
- GNU och Linux

 Höstterminen 2007

- Datorer 1
- Datormusik 1

 Vårterminen 2007

- Datorer 1

Övriga aktiviteter

- Besök på Vetenskapens hus, vårterminen 2007
- Besök på Tekniska muséet, vårterminen 2008
- Skolans dag, vårterminen 2008
- Kalle på Dreamhack Summer 2008
- Lan!


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_