Datorer 2, vårterminen 2008

Den här kursen är en fortsättning av Datorer 1 och lär ut mer avancerad datoranvändning, men ger framför allt djupare kunskaper i programmering. Vi visar mer om hur man kan göra egna hemsidor och hur man kan skriva egna program för datorer. Lektionerna hålls alltid klockan 12:00 - 14:00 och består av fyra 25-minuters pass med rast mellan varje.

Lektion 1 - HTML (9/2)
Vi repeterar grundläggande syntax och lär oss mer avancerade saker, såsom tabeller, stilmallar och enkel PHP.

Lektion 2 - PHP (16/2)
För att kunna koda balla hemsidor behöver man PHP. Vi visar hur detta kraftfulla verktyg fungerar och skapar en egen webaserad horoskopgenerator.

Lektion 3 - Funktioner (23/2)
Vi återvänder än en gång till PHP, denna gång för att visa styrkan med funktioner. Ämnet är klurigt, men mycket viktigt om man vill lära sig att skriva bra program.

Lektion 4 - Äventyrsspelet (2/3)
Vi använder allt vi kan om hemsidor och PHP för att göra ett Webbaserat äventyrsspel. Lektionen börjar med en genomgång av allt vi lärt oss om programmering. Laborationen är att skriva varsin nivå av ett spel, som vi till sist spelar igenom.

Lektion 5 - Kryptering (8/3)
Under den här lektionen tar vi oss an riktig programmering och skriver ett program som krypterar text.


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_