Datormusik 1, höstterminen 2007

Elektronisk musik har funnits länge och många tror nog att det mest låter blip och blop. Det var kanske sant för 30 år sedan men numera görs nästan all musik med hjälp av datorer. När man spelar in alltifrån hip-hop för MTV till stora symfoniorkestrar använder man datorer och elektronik mer än de flesta tänker på.

Under den här kursen kommer vi att visa hur viktiga datorer är för musikproduktion och hur man själv kan både leka och skapa elektronisk musik och oljud.

Kursen består av fem lektioner och ett antal laborationer i skolans nya datormusikstudio. Lektionerna hålls på lördagar klockan 12:00 - 14:00.

Inga betyg delas ut, men godkända läxor belönas med utökat lagringsutrymme på elevens datorkonto. Efter fullständigt godkänd kurs delas även ett personligt diplom ut!

Antalet platser är begränsat till tio personer. Om du är intresserad anmäl dig direkt till Bogdan.


Lektion 1 - Historia (8/9)
Vi tar upp ett antal viktiga personer och grupper inom elektronisk musik och även tekniska innovationer som styrt utvecklingen. Vi lyssnar också på både avskräckande exempel och populära tokiga japaner.

Som läxa till nästa gång ska en liten rapport skickas in om någon artist inom elektronisk musik.

Lektion 2 - Fysiken bakom musiken (15/9)
Under den här lektionen pratar vi om hur ljud fungerar och vad vi uppfattar som toner. Vi går igenom begreppen frekvens och sampling.

Med hjälp av vårt patenterade frekvensprogram PMSound ska ni till nästa gång skapa en trudelutt.

Lektion 3 - Musik på datorer (30/9)
Vi visar hur man kan spara ljud i digitala filer och diskuterar format som PCM wave och MPEG Layer 3 (mp3). Under lektionen demonstrerar vi hur man kan manipulera, mixa och klippa ljud. Vi pratar även om den viktiga standarden MIDI, som används för kommunikation mellan datorer och elektroniska instrument.

Läxan blir denna gång att klippa och ändra ett ljudklipp med sin dator hemma.

Lektion 4 - Musikprogrammet Reason (6/10)
För att göra modern musik med datorer behöver man bra mjukvara. Vi visar ett program som heter Reason och som räcker för att göra det mesta. Den här lektionen koncentrerar vi oss på färdiga instrument, trummaskiner och hur man sparar en låt.

Lektion 5 - Mer Reason (13/10)
Fortsättning på förra föreläsningen där vi dyker djupare i programmets möjligheter. Vi tittar t.ex. på filter och synthesizers samt kopplingen till MIDI.


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_