Lektion 5 - Mer Reason (10/5)

Världen har sällan skådat så många och goda bullar!

Denna lektion handlade om mer Reason helt enkelt. Våra duktiga elever blev efter denna lektion fullfjädrade datormusiker! Love har bemästrat Reason!

 Trummaskinen är cool

 Det finns många patchar!

 Modulations och
 pitch-hjulet är roliga!

_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_