GNU och Linux, vårterminen 2008

Behöver program och operativsystem kosta pengar? De flesta tror nog att svaret är ja. De flesta har fel. Rörelsen kring fri mjukvara är mycket stor och växer fort. Operativsystemet Linux är redan idag enklare att använda och bättre på alla sätt än Microsofts Windows-familj. Även program som Office-paketet har fullvärdiga alternativ som är gratis.

Den här kursen handlar om utvecklingen av fri mjukvara och hur man kan installera och använda den hemma. Vi har datorer på skolan som kommer att kunna användas, men om eleven har en egen dator som han/hon vill använda hemma med Linux så kan den användas under kursen istället.

Lektionerna går i regel på lördagar, 09:00-11:00. Vi möts utanför skolans huvudbyggnad på skolgården och håller till i Polhems källare. Under rasterna på datorklubben bjuder vi givetvis på bullar och underhållning.

Lektion 1 - Historik och användning
 10/5, 12:00-14:00
Den här gången pratar vi om skäggfarbröder och tonårshackers (grundarna av GNU och Linux). Alla får pröva färdiga Linux-datorer och se likheter och skillnader mellan Linux och andra operativsystem.

Lektion 2 - Installation av Linux
 17/5 09:00-11:00
Under hela lektionen följer vi och diskuterar installationen av Linux på alla datorer. Varje elev ansvarar för en dator (gärna en egen). Vi lär oss vad operativsystem är och vad som händer under installationen.

Lektion 3 - Anpassning av Linux
 25/5, 09:00-11:00
Vi lär oss att prata med datorn genom en så kallad terminal. Lektionen fortsätter sedan med installation och avinstallation av programvara, demonstration av olika visuella gränssnitt och hur man gör datorn mer personlig.

Lektion 4 - Filsystemet samt programmering
 1/6, 09:00-11:00
Linux är en plattform som är både säker och praktisk att arbeta i. Som programmerare använder vi Linux dagligen och uppskattar enormt att alla program och utvecklingsverktyg är gratis och lätta att använda.

Under den här lektionen lär vi oss hur man använder filsystemet i Linux och tar upp enkla exempel på hur man kan skriva program och enkla skript.

Lektion 5 - Datorn som server
 7/6, 09:00-11:00
Måste en dator ha skärm och tangentbord? Nej! Många datorer används som så kallade servrar och under den här lektionen lär vi oss att använda en webserver, en ssh-server och hur det fungerar i Linux.


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_