Journalist 1, vårterminen 2010

Denna kurs var startskottet för skolans nya tidning, Björnkullabladet

Lektion 1 - Journalistik (22/4 16:00-18:00)
Introduktion till journalistik och diskussioner om skrivande. Journalisten Julia Skott föreläser och vi testar publiceringsverktyget.

Lektion 2 - Bladet (23/4 16:00-18:00)
Vi planerar skoltidningens framtid och funderar på vad skolan och redaktionen kan få ut av arbetet.


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_