Robotik 1, vårterminen 2009

Robotar är ju häftiga saker, eller hur? På den här kursen får du lära dig allt om hur man bygger och programmerar dem! Under kursen kommer tre st robotar att utvecklas, alla med sin specifika uppgift. Vi kommer att dela in oss i olika grupper varje lektion och ha målet att robotarna ska vara klara till lektion 5. Lektionerna hålls alltid klockan 09:00 - 11:00 och är helt fullspäckade med de obligatoriska bullpauserna. Vi kommer att vara i skolans bildsal.

Inga betyg delas ut men efter fullständigt utförd kurs får man ett personligt diplom!

Lektion 1 - Historik och Planering (25/4)
Vi lär oss lite om historiken bakom robotar, kollar på vilka robotar som funnits genom tiderna och bekantar oss med kursens tre robotprojekt.

Lektion 2 - Prototypbygge (9/5)
Vi testar idéer och bygger enkla prototyper av de tre robotarna.

Lektion 3 - Utvecklingsfas 1 (16/5)
Målet med denna lektion är att alla tre robotprojekt ska ha en färdig protoyp innan vi går hem.

Lektion 4 - Utvecklingsfas 2 (23/5)
Våra protoyper ska nu utvecklas och nästan bli färdiga.

Lektion 5 - Utvecklingsfas 3 (30/5)
Under den sista lektionen kommer alla att hjälpas åt och se till att alla robotar är klara och fungerar. Vi har öppet lite längre denna lektion och välkommnar alla föräldrar att komma och titta på robotarna!


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_