Datorer 1, höstterminen 2008

Den här kursen är till för de som vill lära sig mer om hur datorer fungerar och hur man kan använda dem. Lektionerna hålls alltid klockan 09:00 - 11:00 och består av fyra 25-minuters pass med rast mellan varje. Eleverna får hemläxor som redovisas muntligt och de laborerar även på lektionerna.

Inga betyg delas ut, men godkända läxor belönas med utökat lagringsutrymme på elevens datorkonto. Efter fullständigt godkänd kurs delas även ett personligt diplom ut!

Lektion 1 - Hårdvara (6/9)
Vi tar upp vilka delar en dator består av och hur de interagerar. Efter genomgången får eleverna i grupper om två testa att sätta ihop och ta isär en dator. Läxan till nästa lektion blir att beskriva sin egen dator.

Lektion 2 - Nätverk (13/9)
Denna lektion börjar med en muntlig redovisning av hemläxan och fortsätter sedan med en genomgång av hur ett nätverk av datorer fungerar. Vi tar upp lite historik, viktiga koncept samt hur modern datadistribution används idag. I slutet av lektionen kopplar vi ihop ett nätverk av datorer i klassrummet och kommunicerar mellan dessa.

Hemläxan blir denna gång att beskriva hur man kopplat sin dator hemma till nätverket, att kartlägga vägar på Internet och att laborera med Bittorrent.

Lektion 3 - HTML (20/9)
Som tidigare börjar vi med att eleverna muntligt redovisar sin läxa. Därefter pratar vi först översiktligt och sedan mer konkret om det mycket spridda språket HTML som används för att göra hemsidor. Lektionen avslutas med lite praktiska uppgifter, varav en delas ut som hemläxa.

Lektion 4 - MiPo och Perl (27/9)
Vi går igenom programmering från grunden och fortsätter sen med programspråket Perl. Vi lär oss först enkel MiPo-kod och gör sedan en egen elektronisk psykolog i Perl.

Lektion 5 - Interaktiva program med Perl (11/10)
Vi fördjupar oss i programmering och tränar oss på att skriva program som man kan prata med. Under lektionen programmerar vi ett ävertyrsspel och hemläxan blir att fortsätta på detta.


_allmänt_ _nyheter_ _aktiviteter_ _kontakt_